تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 | 11:17 | نویسنده : زهرا |
سلام دوستای خوبم امیدوارم ازوبلاگم خوشتون بیاد



تاريخ : دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 | 10:0 | نویسنده : زهرا |
قطارمیرود

                        تومیروی

تمام ایستگاه میرود

                               ومن چه قدرساده ام

که درانتظارتوبه نرده های

                        ایستگه رفته تکیه داده ام



تاريخ : چهارشنبه هفتم اسفند 1392 | 11:54 | نویسنده : زهرا |



تاريخ : چهارشنبه هفتم اسفند 1392 | 11:48 | نویسنده : زهرا |



تاريخ : چهارشنبه هفتم اسفند 1392 | 11:45 | نویسنده : زهرا |



تاريخ : چهارشنبه هفتم اسفند 1392 | 11:44 | نویسنده : زهرا |
بایدکتاب رابست

بایدبلندشد

درامتدادوقت قدم زد

گل رانگاه کردابهام راشنید

بایددویدتاته بودن

بایدبه بوی خاک فنا رفت

بایدبهملتقای درخت وخدارسید...



تاريخ : چهارشنبه هفتم اسفند 1392 | 11:22 | نویسنده : زهرا |



تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 | 12:6 | نویسنده : زهرا |



تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 | 12:5 | نویسنده : زهرا |



تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 | 12:4 | نویسنده : زهرا |